RUČNI ALAT

Distribucijska mreža

Hrvatska
Comet d.o.o.
Varaždinska 40c, 42220 Novi Marof

Osoba za kontakt
Luka Bešenić
Tele.: +385 42 408 526
E-adresa: comet@comet.hr
Internet: www.unior.hr

Više distributera diljem svijeta (engleski)